Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Victoria Invest S.A. Lazurowa 5, 01-314 Warszawa, NIP 5272334605

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@grupaabramczyk.pl, telefonicznie pod nr: +48 508 333 311 albo pisemnie (ul. Lazurowa 5, 01-314  Warszawa).

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przechowywane wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania do Państwa wiadomości przez Victoria Invest S.A oraz do zapewnienia  wykoanania usługi w sposób należyty. Adresów e-mali z naszej listy nie udostępniamy podmiotom trzecim.

Prawa osoby której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i żądania ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych osobowych z systemów Administratora, prawo do przekazania danych osobowych innemu podmiotowi oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.