Certyficat of Destruction Rejestracja

Certyficat of Destruction Rejestracja

Jedną z najważniejszych rzeczy na jaką powinniśmy zwracać uwagę podczas kupowania auta z USA jest title. Titel to dokument, bez którego nie zarejestrujemy auta. Dokumenty te są różne w zależności od stanu. 

Rozróżniamy tytuły „czyste” – clear title, orginal title – czyli auta tak zwane bez wypadkowe. Zdarza się, że takie auto było uszkodzone, ale szkoda nie była zgłoszona do ubezpieczyciela przez co nie ma jej wpisanej w dokumencie. 

Kolejna grupa to salvage title – takich aut jest najwięcej. Są o auta po szkodzie, szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela a następnie takie auto trafia na aukcję. Auta z tym dokuemntem bez problemu zarejestrujemy w Polsce.

I ostatnia grupa CERTYFICATE OF DESTRUCTION, PARTS ONLY, SCRAP, NON-REBUILABLE jak same nazwa brzmi są to auta, których w Polsce NIE zarejestrujemy. Co najwyżej możemy je pociąć na części i rozprzedać. 

Więcej tytułów własności znajdą Państwo –> Czy zarejestruje auto z USA?- tytuły własności ich rodzaje

Zostaw ocenę