Jak sprowadzić auto z USA na mienie przesiedleńcze?

Jak sprowadzić auto z USA na mienie przesiedleńcze?

Często słyszymy czy pomożemy sprowadzić auto z USA jako mienie przesiedleńcze. Oczywiście możemy przywieźć taki pojazd z USA, jednak należy pamiętać, że trzeba spełnić szereg warunków, aby taka operacja doszła do skutku.

Mienie przesiedleńcze czy też mienie osobiste, to rzeczy przeznaczone tylko i wyłącznie na własny użytek lub do zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego. Każde Państwo może mieć inne warunki związane z mieniem przesiedleńczym. Jaki towar może być mieniem przesiedleńczym? To co nas najbardziej interesuje, czyli  rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i przyczepy do nich, przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty,

Żeby skorzystać ze zwolnienia z cła z tytułu mienia przesiedleńczego, należy w urzędzie celnym w Polsce złożyć zgłoszenie celne o dopuszczeniu towarów do obrotu ze zwolnieniem z opłaty celnej. Organ celny, któremu przedstawiamy towar oraz dokumenty, uwzględnia stan faktyczny i prawny. Na tej podstawie wydaje decyzję.

Warunki które należy spełnić do zwolnienia pojazdu z opłaty celnej to:

  • Pojazd musi pozostawać w posiadaniu przez osobą zgłaszającą przez co najmniej 6 miesięcy przed datą , po której osoba przestała mieszkać w państwie trzecim, które opuściła.
  • Miejsce zamieszkania znajdowało się w państwie trzecim przez co najmniej 12 miesięcy. Należy to odpowiednio udokumentować organowi celnemu.
  • Jest przeznaczony do takiego samego celu jak w nowym miejscu zamieszkania.

Rzeczy sprowadzonych na mienie przesiedleńcze nie można odstąpić przez okres 12 miesięcy. Odstąpienie do bardzo pojemny termin. Obejmuje on wszelkie przekazywanie władztwa na rzeczą. Włącznie z użyczeniem krótkotrwałym. Mówiąc językiem prostym. Auta nie można nikomu pożyczyć nawet na chwilę.

Należy pamiętać, że zwolnienie z cła nie oznacza zwolnienia z VAT-u ani z akcyzy. Decyzję o tych zwolnieniach podejmują oddzielne organy podatkowe, zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym.

Sprawdź również Kalkulator kosztów importu auta z USA

5/5 - (1 vote)